Spånga fornminnes- och
hembygdsgille årsmöte 2008
Ett välbesökt årsmöte

COPYRIGHT:  Björn Thörnqvist