Den första Bromstensbon var J. E Johansson!!

 

Bilden föreställer Fristad numera skola.

J_E_Johansson.jpg (11179 bytes)

Saxat ur Bromstens Kuriren 1924

Den första tomten som såldes i Bromsten är den med nuvarande adress nummer 9 vid Vasavägen.(Numera Tallåsvägen) Telefonreparatör J.E. Johanson besökte 1899 Bromsten i tjänsteuppdrag och sammanträffade härvid med herrarna Thalén och Lignell.

Frågan braktes på tal om lämpligheten och trevnaden för storstadens arbetare att äga en jordbit på lämpligt avstånd där man fritt kunde röra sig under vackra sommarsöndagar eller andra lediga stunder.

Köpevatalet avslutades omedelbart. J. betalade handpenning med en revers å 45 kr, till vardera av ägarna samt kontant 5 kr likaledes tillvardera av ägarna


J E Johansson
Förste tomtköparen i Bromsten.