Nuvarande adress är Cervins väg 12, och ser ut så här i dag

Tillbaka till listan