Cervinsväg 1980. Den är enkelriktad norrut pga det påbörjade bygget av Fristad servicehus

Tillbaka