Här spränger man för det nya serviceshuset.

Tillbaka