Den f�rsta Bromstensbon var J. E Johansson!!

 

Bilden f�rest�ller Fristad numera skola.

J_E_Johansson.jpg (11179 bytes)

Saxat ur Bromstens Kuriren 1924

Den f�rsta tomten som s�ldes i Bromsten �r den med nuvarande adress nummer 9 vid Vasav�gen.(Numera Tall�sv�gen) Telefonreparat�r J.E. Johanson bes�kte 1899 Bromsten i tj�nsteuppdrag och sammantr�ffade h�rvid med herrarna Thal�n och Lignell.

Fr�gan braktes p� tal om l�mpligheten och trevnaden f�r storstadens arbetare att �ga en jordbit p� l�mpligt avst�nd d�r man fritt kunde r�ra sig under vackra sommars�ndagar eller andra lediga stunder.

K�pevatalet avslutades omedelbart. J. betalade handpenning med en revers � 45 kr, till vardera av �garna samt kontant 5 kr likaledes tillvardera av �garna


J E Johansson
F�rste tomtk�paren i Bromsten.