text ur förslaget

plan1plan2

Skicka gärna in en mail protest till

stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

Att: Per Wilhelmsson

Innan den 9 Juni 2008.

Skicka gärna in skrivna protester till

Stockholms stadsbyggnadskontor

Dnr 2006-07203-53

Registraturen

Box 8314

104 20 Stockholm

 Att: Per Wilhelmsson