Tillbaka 

Demonstration!!

De vill lägga ner Posten i Bromsten!  Detta hände på 1980-talet.

Demonstrationen  började från Bromstensplan.

Med blåsorkester och allt tågade man Duvbovägen fram. 

SSU Bromsten gick längst fram. 

På trappan till Bromstens post, som låg där viadukten över järnvägen till Sundby ligger idag, hölls
ett protestmöte.

 

Starka proteser, även förstärkta med hjälp av en megafon, hjälpte dock inte, Posten lades ner.

Bilderna  tagna av Lars Grandin.

Tillbaka