Här kan du ladda ner gamla
nummer av Spånga Bygden

För att läsa, klicka på bilden.
Högerklicka för att ladda ner.

 Du kan ladda ner och läsa på skärmen, det går inte att skriva ut dem.

Var fjärde nummer innehåller en medlemsmatrikel, så dessa har jag inte lagt upp.

Vi säljer exemplar av gamla nummer av Spånga Bygden på Nälsta gård.
Välkommen till gården när vi har öppet hus.

Fler nummer kommer efterhand  
Nr 1

Innehåll:
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille  2
Årsstämma 1981  4
Hässelby-kartan återförd till Sverige 5
Sockenstämma Anno 1605 11
Verksamhetsberättelse 1980 13
Program februari - juni 1981  17
Fototävling  19
Medlemsavgift 20
   

Nr 2

Innehåll:
Värsta - en gammal gård i Spånga 3
Gillets årsstämma 1981 10
Utställningen Vår Hembygd 11
Program juni - oktober 1981 12
Kurser  14
Mistel och andra fridlysta växter 15
Rådets sammansättning 16

   

Nr 3

Innehåll
Ingelögs runhäll i Husby 3
Vad vet Du om riks- och länsförbundet? 11
Akalladagen 1981 14
Premiär för Hembygdskavlen 17
Fototävling 17
Sockenstämmoprotokoll 18
Knyppling 18
Program november - februari 19

   

Nr 4

Innehåll

Polisminnen från Spånga                      3
Pesten Anno 1710                              10
Verksamhetsberättelse                        13
Program mars - juni 1982                   18

 


Nr 5

Innehåll
Bromsten - från fornstidsfäste till stadsdel 3
Program September - oktober 1982 19
Gillet jubilerar 20

Nr 6

Innehåll

Spånga - Järfälla-dräkten                          3
Hansta - i historiskt perpektive                  9
Storgården blev Gerdas rockstuga           10
Läsning av sockenstämmaprototkoll         14
Program nov 82 - feb 83                         16
Gillets utgåvor om Spånga                       18
Gillet fyller 50 år                                      20
Gillets gamla årsskrifter                            20
   
Nr 7

Innehåll                  

Spånga Fornminnes och hembygdsgille   3
Järvafältsundersökningarna    7
Johan Gåsabog och Upplandslagen  17
Verksamhetsberättelse 1982   21
Gillets program mars - juni 83    26
Vill du skaffa en Spånga dräkt?    28
 
   
Nr 8


Innehåll

Minnen från mina Spångaår     3
Jubileumsfirandet   16
Gillets höstprogram    18
Medlemsinformation    20

   
Nr 9

Innehåll

Klockare i Spånga  3
Utgrävningarna på Helgeandsholmen   12
Kort och gott om riksgropen    14
Akalladagen 1983     16
Postens rätta plats     20
Medlemsinformation  20
   
Nr 10

Innehåll

Händelser i Spångabors liv                     3
Hembygdens år                                      6
Liten bildtävling                                      8
Gamla namn i Spånga - en efterlysning   10
Gillets program                                      17
Årsmötesinformation                              20

   
Nr 11

Innehåll

En skjutspojke berättar                              3
Varför historia och hembygdsvård?          10
Känner du Spånga? - Pristagare               13
Vi är hemligheten på spåren!                    13
Vår egen hembygd - Utställningsrapport   14
Gillets program                                        18
Information                                              20
   
  Nr 12

Innehåll

Solhems brandkår        3
Budkavel - vad är det?     17
Gillets program   19
Information    20 
  Nr 13

Innehåll

Lärare i Spånga     3
En ny tradition       7
En komundel som föll bort   8
Verksamhetsberättelse 1984    11
Nybildad hembygdsförening  17
Gillets program   18
Information 20
Nr 14 är medlemsmatrikeln   
Nr 15

Innehåll

Kista genom seklerna ( del 1 )  3
Släktforskning - just nu    14
Akalladagen  15
Kyrkan mitt i byn - om Nälsta gård  16
Hembygdsdagen vid Bussenhus    18
Gillets höstprogram   19
Information   20
   
Nr 16

Innehåll

Kista genom seklerna ( del 2 )    3
Ung i Spånga - ung i världen    13
Nu kommer Norra Järva Hembygdsförening!     14
Dagen "H"          18
Gillets program jan-mars 1986    19
Information      20

   
Nr 17

Innehåll

Minnesbilder från min barndoms Nählsta     3
Kartskiss över Nählsta gård    10
Verksamhetsberättelse   12
Gillets vårprogram     18
Norra Järva hembygdsförenings program  19
Information om årsmötet     20
Gåvor till Nälsta     20

   
Nr 18

Innehåll

Sundby genom seklerna del I              3
Nälsta gård invigd                             12
Gåvor till Gillet                                  17
Riksförbundets årsstämma                 18
Gillets program                                  19
Nälsta gård igen...                              20

Nr 19 är medlemsmatrikeln   
Nr 20

Innehåll

Sundby genom seklerna del II                 3
Nälsta eller Närthastaff                          16
Att ta hand om en hembygdsgård           17
Årsstämma 1987                                   18
Gillets program                                      19
Skänk en skänk!                                    20
Gillets årsavgift                                       20
   
Nr 21

Innehåll

En Flystaflickas första skolår                 3
Verksamhetsberättelse                         14
Mellandagsbetraktelse                          21
Spara Programmet                               22
Nr 22 Är medlemsmatrikeln  
  Nr 23

Innehåll

Spånga i svensk radiohistoria    3
Minnen kring "flickorna" Poucette   15
Gillets program  19 
Nr 24

Innehåll

Ett hundraårigt julminne    3
Joseph Pousette       4
"Herr Kyrkoherde"    8
Mera om familjen Pousette   9
Skolminnen    10
Spångasmycken    10
Major Plantagos fundering   18
Gillets program   19
Notiser      20
   

Nr 25

Innehåll

Om fattigvård i Spånga under 1700-talet     3
Spännade bok...      12
Verksamhetsberättelse 1987     13
Gåvor till Gillet      19
Ur Fru Prostinnans huskurer     20
Plock ur lysningslängden    22
Gillets program     23
Medlemsavgifter     24
   
Nr 26

Innehåll

Hantverkare och gärningsmän i gångna tider    3
Om Spånga Konstförening    11
Rapport från årstämma   16
Ur Fru Prostinnans huskurer   18
Gillets program    19
Hyllningar och minnesgåvor     20
Årsavgift    20

PDFen kommer inom kort!!
   
 PDFen kommer inom kort!

Nr 56

Innehåll
Bromsten på 30-talet 3
Del av Flysta-karta 1942 10
Min barndoms Flysta 11
Verksamhetsberättelse 1995 17
Gillets program 23
Årsstämmans annons/affisch 24

   


Nr 69

Innehåll
När Bromsten blomstrade och blev municipalsamhälle 3
Flysta Expressen 10
En liten historik om Flysta 11
Runstenarna vid Spånga kyrka 13
Festdag i Spånga Centrum och i Bromsten 17
Vårutflykt, vårvandring och Nälsta Gård 18
Gillesråd 1999 m. m. 19
Nya medlemmar 20
  Nr 74

Innehåll
Gårdarna runt Spånga kyrka 3
Bondeska gravkoret och kryptan i Spånga kyrka 11
90 år sedan sista avrättningen 16
Länsförbundets hembygdskavle 16 september 2000 22
Gillets vårutflykt 2000 23
Höstmöte 19 november 2000 25
Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll 26
Öppet Hus hösten 2000 på Nälsta Gård 27
Nya medlemmar - Gillesråd 2000 28
Nr 87 Är medlemsmatrikeln  
Nr 88

Innehåll
Glimtar från en fjärran tid 3
Klass 6b firar 50-årsjubileum 5
En Spånga-son 9
Verksamhetsberättelse 2003 12
Resultat- och balansräkning 17
Årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 89

Innehåll
Årsstämman 2004 3
Sköldqvists Blommor 6
Dynamik i kubik – Spånga Centrum… 9
Länsförbundets årsmöte 12
Rabarberrecept 14
Efterlysning 16
Inför Hemslöjdens dag 17
Internationella Hembygdsdräktens dag 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 90

Innehåll
Hembygdsgillets vårutflykt 3
Bromstens skola firar 100 år 6
Spånga gymnasium och dess föregångare 9
Församlingshuset i Spånga 15
Öppet hus på Nälsta gård 17
Höstmöte 18
Nyförvärv till arkivet 19
Nya medlemmar 20
Nr 91 är medlemsmatrikeln  
Nr 92

Innehåll
Hembygdsgillets höstmöte 2004 3
Årets utflykt 5
Sigge Sport och Familjen Kållberg 6
Verksamhetsberättelse 2004 12
Resultat- och balansräkning 17
Årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 93

Innehåll
Droskorna i Flysta 3
Harry har lämnat oss! 11
En bloddroppe berättar 12
Hembygdsgillets årsstämma 13
Historien om Bromstens Medborgarhus 16
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 94

Innehåll
Solig rundtur i Sollentuna 3
Hässelby på Cervins tid 7
Historien om Bromstens medborgarhus (del 2) 17
Öppet hus på Nälsta gård 23
Nya medlemmar 24

Nr 95 Är medlemsmatrikeln  
Nr 96

Innehåll
Höstmöte i Församlingshuset den 19 november 2005 3
Värsta – en gammal gård i Spånga 6
Verksamhetsberättelse 2005 12
Resultat- och balansräkning 17
Årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 97

Innehåll
Följ med på skidutflykt till Hässelby och Blackeberg 1931! 3
Pionjärer, visionärer, uppfinnare i Solhem, Spånga 8
Gillets årsstämma 5 mars 2006 11
Öppet hus på Nälsta gård 15
Nya medlemmar 16 
   
Nr 98

Innehåll
Lunda återuppväckt 3
Ivar Ahlström död 7
Vårutflykt till idyllisk stad vid Mälaren 8
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
Nr 99 Är  medlemsmatrikeln  
Nr 100

Innehåll
Spånga-Bygden jubilerar 3
Hur gick det till när Spånga Fornminnes- och
Hembygdsgille bildades… 4
Jane Hamilton död 8
Hembygdsgillets höstmöte 2006 9
Verksamhetsberättelse 2006 12
Resultat- och balansräkning 17
Årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
 Nr 101

Innehåll
Händelserik dag i Haninge 3
En konfirmation för 70 år sedan 12
Årsstämma blev vårstämma 14
Efterlysningar 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 102

Innehåll
Det ”nya” Spånga var bara 30 år … 3
Bromsten - en gammal vikingaby 4
Spångaån/Bällstaån – ett roligt minne eller? 7
Minnen kring flickorna Poucette 10
Ett tack till Gillets medlemmar för goda insatser 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
Nr 103 Är medlemsmatrikeln
   
Nr 104

Innehåll
El-mangel – en utdöd microbusiness? 3
Karin Lisshagen Jonsson död 7
Bussutflykt till Ekerö 8
Bildkavalkad från 75-årjubiléet 9
Verksamhetsberättelse 2007 12
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
 

   
Nr 105

Innehåll
Ett kusligt minne från Järvafältet 3
Mina reflektioner och tillbakablickar 5
Årsmöte med byte av ordförande 9
Drunkning i dike 15
Nälsta gård har förlorat en invånare 17
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
 
     
   Nr 106

Innehåll
Bussminnen 3
Min tid i kronans kläder 13
Offerstenar och flyttblock 17
Öppet hus på Nälsta gård 19
Ny medlem 20
 
 
Nr 107 Är medlemsmatrikeln    
Nr 108
Innehåll
Något om skytterörelsen i Spånga under gångna tider 3
Minnen från Tensta hage på Gillets välbesökta höstmöte 7
Verksamhetsberättelse 2008 12
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
 
     
Nr 109

Innehåll
Spånga Skytteförening ännu en gång. 3
Leta på vinden eller i källaren… 5
Årsstämma med dans! 6
Vårutflykt till vackert bruk i Uppland 10
Öppet hus på Nälsta gård 15
Nya medlemmar 16
 
     
Nr 110

Innehåll
”Småbrukarvägen i Sundby borde heta Herrgårdsvägen” 3
Filmen som äntligen dök upp 7
Historien om ett gammalt vykort 9
Lyckad lopp- och växtmarknad 13
Glädjespridande gillesmedlem har gått bort 17
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
 
Nr 111 Är medlemsmatrikeln    
Nr 112


Innehåll
Minnen från Tensta hage 3
Verksamhetsberättelse 2009 11
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
 
     
Nr 113


Innehåll
Minnen från Tensta hage 3
Verksamhetsberättelse 2009 11
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
 
   
Nr 114

Innehåll
Minnen från Tensta hage 3
Verksamhetsberättelse 2009 11
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
Nr 115 Är medlemsmatrikeln  
Nr 116

Innehåll
Minnen från Tensta hage 3
Verksamhetsberättelse 2009 11
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 117

Innehåll
Minnen från Tensta hage 3
Verksamhetsberättelse 2009 11
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
Nr 118


Innehåll
Minnen från Tensta hage 3
Verksamhetsberättelse 2009 11
Resultat- och balansräkning 17
Kallelse till årsstämma 18
Öppet hus på Nälsta gård 19
Nya medlemmar 20
   
121

Nr 120

 

Samtal med Gösta Garberg        3

Verksamhetsberättelse 2011     11

Resultat- och balansräkning       17

Kallelse till årsstämma               18

Öppet hus på Nälsta gård          19

Nya medlemmar                        20

   
121  Nr 121

Vinstas historia   3
Underjordisk årsstämma på Spånga-Folkan  11
En barndom i Vinsta  13
Nya medlemmar 15
Öppet hus på Nälsta gård 16
   
  Nr 122

Barndomsminnen från Johannelund/Vällingby/Spånga  3
När äppelträden blommar i Rinkeby   14
80 årsjubileum  18
Öppet hus på Nälsta gård   19
Nya medlemmar   20 
   
124  Nr 124


En åktur med Stickan - en minnesodyssé   3
Frågan är löst - det var "Rulle"..  14
Verksamhetsberättelse 2012  16
Resultat- och bakansräkning 2012   21
Kallelse till årstämma   22
Öppet hus Nälsta gård  23
Nya medlemmar 24
   
  Nr 126

En åktur med Stickan - en minnesodyssé, del 3    3
Lärorik utflyckt till Sigtuna   19
Erikd Svedin till minne   27
Sixten Källberg har avlidit   28
Öppet hus på Nälsta gård  31
Nya medlemmar 32

   
  Nr 127

En åktur med Stickan - en minnesodyseé del 4
Medlemmar 2013   17
Rättelse  29