Bilder från gamla Bromsten
ur Bromstens Kuriren 1924

Båtman Sten vid sitt torp En annons ur Bromstens Kuriren 1924
Husannons från 1924 Ett modernt affärspalats i Bromsten
 

 

Bagaren Sandberg Det första huset i Bromsten