Tillbaka                                                              Dra musen över bilden så byts kartan mellan 1860 och 2001 !!
                                                                         L
ägg sedan pekaren på en plats och se var som ligger där i dag!

Bromsten-1860.jpg