Tillbaka


Har du information om hur det var i det gamla Bromsten?

Har du gamla eller nya bilder från Bromsten som du tror
kan vara av intresse för andra Bromstensbor?

Vi vill sprida information om hur Bromsten kom till och hur det utvecklades till
det samhälle det är idag.

Så vi är intresserade av att få berättelser och bilder från Bromsten.

Materialet kommer sedan att publiceras på denna webplats.

 


Klicka här för att skicka information om hur vi kan kontakta dig!