Här kan man se att den landade precis mellan husen, utan att knappt nudda något av dem!

Tillbaka