Man kan se på märkena i asfalten att det var stora krafter i rörelse!!

Tillbaka