OM TVÄTT-ANDERS STUGA l BROMSTEN

img2.gif
Tvätt-Anders stuga belägen mellan Bromstens idrottsplats och Spångaån.
Bilden är fasaden mot söder; Foto: Bert Sandberg

Den 17 juni 1987 gick Tvätt-Anders stuga ur historien,

Brandkåren brände ner den på uppdrag av ägaren för att ge plats åt nya byggnader.

Tvätt-Anders stuga låg på Fristadsvägen mellan Bromstens idrottsplats och järnvägen.

Husets historia börjar den 7 september 1900 då Carl Gustav Andersson (1B63-1941) köpte enligt köpebrevet: en från 3 mantal frälse Bromsten i Spånga socken och Sollentuna härad, Stockholms län afsöndrat gravationsfri lägenhet om 1905D qvfot i Bromstens Villastad med adress No 1 i kvarteret "Tvättstugan".

Priset var 950 kronor och 50 öre. Säljare var J E Lignell och Ludwig Thalén som ägde Bromstens gård och nu börjat stycka ägorna i tomter och bildat firman "Billiga tomter".

I köpekontraktet fanns bl a följande att-sats: " att lägenheten ej får användas för upplag eller tillverkning af explosiva ämnen, ej heller till slagteri, svinavel eller annan för grannar eller hufvudgården generande handtering."

Kvartersnamnet var Tvättstugan och det var just vad C G Andersson och hans hustru Sofia skulle använda tomten till. De hade redan tidigare drivit ett tvätteri i Sundbyberg och flyttade nu verksamheten till Bromsten.

Man lät bygga ett bostadshus i två våningar med en lägenhet om två rum och kök i varje plan. Sam brukligt på den tiden bestod uppvärmningen av vedspis och kakelugnar eller kamin.

Dessutom byggdes

-       tvätthus med pannmur där man kokade tvätten

-       torklada med klädbana

-       mangelbod med stenmangel som vevades för hand

Till gården hörde även en ladugård som innehöll

1 häst, 2 kor, 3 grisar samt ett hönshus.

Hästen hörde till de trotjänare som alltid på egenhand hittade vägen hem när kvällen blivit sen och husbond blivit trött av en eller annan öl som snälla caféägare bjudit på när han lämnat tvätten.

Hur gick nu tvätten till?

Vatten togs ur en 18 meter djup brunn med en handpump till att börja med. Man kan tänka sig hur många hinkar om dagen som bars in i tvättstugan! Tvätten kokades i lut och skrubbades med Gahns grönsåpa.

Efter sköljningen bars tvätten till torkladan där den hängdes via en tvättbana. (Man flyttade klädstrecket vartefter man hängde och stod själv kvar på samma plats) Det mesta av tvätten manglades men om något skulle strykas lämnades det till "Esterslunden", en stuga som låg utmed Duvbovägen mitt emot skolan och där man utförde strykning.

Anna-Lisa Jansson, dotterdotter till Carl och Sofia Andersson, minns hur hennes morfar körde med häst och vagn, släde på vintern för att hämta och lämna tvätt.

Vilka var kunderna? frågar jag. Ett café utmed landsvägen i Sundbyberg, Haga tingshus, caféer på norrtull i Stockholm, privatpersoner i Spånga var några av kunderna.

Priserna var 25 öre/kg för enbart tvätt, med mangling 40 öre/kg.

Det hände sig hösten 1915 att en av hyresgästerna i övre lägenheten ställde en hink med aska från vedspisen ute i korridoren på morgonen innan hon gick till sitt arbete. I hinken fanns emellertid så mycket glöd kvar att botten gick sönder och så var branden ett faktum. Hela huset övertändes med stora skador som följd. Man byggde snabbt upp det på nytt. När barnbarnet Anna-Lisa föddes på vintern 1916 var golvet inte riktigt klart och man trodde att barnet skulle frysa ihjäl, men jag klarade mej, berättar Anna-Lisa.

Tvätt-Anders hustru Sofia dog 1934, 71 år gammal, men deras enda dotter Anna Sofia fortsatte ännu några år tillsammans med sin far och sina båda döttrar.

Tvätt-Anders själv dog 1941, 78 år gammal, och dottern Anna Sofia gick bort 1945. Verksamheten upphörde och gården såldes 1946 till trädgårdsmästare Erik Andersson som under många år förtjuste alla med sin överdådiga blomprakt på tomten.

1987 brändes det som sagt, det nu mycket slitna huset och resten blir en ny historia.

Inga-Britt Häggström
Bromsten

Hem