Jan Janssons minnen

F�RORD

Jag vill skildra min egen uppv�xt i municipalsamh�llet Bromsten. Som samh�lle var Bromsten, och �r v�l �nnu, en lugn plats att bo i.
Alla k�nde alla. Samh�llet var gripbart och lagom stort. Man k�nde sig hemma p� ett p�tagligt s�tt. Min hemadress var
Midsommarv�gen 17 i norra Bromsten. Telefonnumret innan automatiseringen var 241, Inneh�llet �r en rapsodisk
blandning av mina upplevelser och min egen utveckling fr�n barn upp�t genom �ldrarna.

Jan Jansson

033-13 37 06

 

GUSTAV OCH HILMA

 

VAD �R EN INDIVID?

 

FOTBOLLSMINNEN

 

MER FOTBOLL

 

BROTTETS BANA

 

TON�RING

 

ATT SK�MMAS F�R SIN KLASS

 

UTEDASSET

 

OPELN

 

SYRENER OCH B�CKER